Comments are off for this post

Centralna Oaza Matka 2016 za nami

W tegorocznej Centralnej Oazie Matce, która odbyła się w dniach 13-16.05.2016r. w Krościenku, uczestniczyło kilka osób z naszej diecezji. Był to czas przyzywania i napełniania się Duchem Świętym, odkrywania piękna Ruchu Światło-Życie, przypominania sobie o istocie naszej służby oraz wspólnego przebywania, wzajemnego budowania się i  dzielenia wiarą. Sam Moderator Generalny, ks. Marek Sędek, z serdecznością dzielił się podczas jednej z homilii swoim doświadczaniem prowadzenia przez Ducha Świętego.

W czasie niedzielnej Jutrzni, odbyło się uroczyste Błogosławieństwo Animatorów Ruchu Światło-Życie, podczas którego została pobłogosławiona Emilia Gaweł z parafii św. Franciszka w Zabrzu-Zaborzu oraz Przemysław Pastuszka z archidiecezji katowickiej, który aktywnie działa w naszej diecezji.

Bardzo się cieszymy! Niech Chrystus Sługa prowadzi Swoją Miłością, umacnia i posyła do ludzi!
Pamiętamy w modlitwie! +

A wszystkich zachęcamy do wzięcia udziału i wspólnego przeżycia kolejnego COM-u. Już za rok :)

Comments are closed.