W Ruchu Światło-Życie istnieje wiele wyrażeń i długich nazw, które w praktyce bardzo często się skraca. Czasem powoduje to niezrozumienie, dlatego przedstawiamy pomocną tabelkę z rozwinięciami.

 • CD_ (CDL) – Centralna Diakonia… (Liturgiczna)
 • COM – Centralna Oaza Matka
 • DE – Diakonia Ewangelizacji
 • DFD – Diakonia Formacji Diakonii
 • DJ – Diakonia Jedności
 • DK – Domowy Kościół
 • DKS – Diakonia Komunikowania Społecznego
 • DL – Diakonia Liturgiczna
 • DMił – Diakonia Miłosierdzia
 • DMis – Diakonia Misyjna
 • DMod – Diakonia Modlitwy
 • DMuz – Diakonia Muzyczna
 • DOR – Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
 • DS – Diakonia Słowa
 • DW – Diakonia Wyzwolenia
 • DWA – Dzień Wspólnoty Animatorów
 • KO – Kongregacja Odpowiedzialnych
 • KODA – Kurs Oazowy Dla Animatorów
 • KWC – Krucjata Wyzwolenia Człowieka
 • NS – Namiot Spotkania
 • ODB – Oaza Dzieci Bożych
 • OJD_ (OJDOR) – Oaza Jedności Diakonii… (Oaz Rekolekcyjnych)
 • OM – Oaza Modlitwy
 • OND – Oaza Nowej Drogi
 • ONŻ – Oaza Nowego Życia
 • OR – Oaza Rodzin
 • ORA_ (ORAE) – Oaza Rekolekcyjna Animatorów… (Ewangelizacji)
 • ORD_ (ORDJ) – Oaza Rekolekcyjna Diakonii… (Jedności)
 • OŻK – Oaza Żywego Kościoła
 • RDW – Rejonowy Dzień Wspólnoty
 • RŚŻ, RŚ-Ż – Ruch Światło-Życie