Diakonia liturgii według soborowej wizji odnowy Kościoła musi się koncentrować w liturgii eucharystycznej, która jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Cała nasza formacja służby liturgicznej, cały nasz apostolat liturgiczny zmierza do tego, żeby odnowić liturgię według Soboru Watykańskiego II. I tutaj także są wypracowane różne metody, pomoce i środki. Konsekwentne wprowadzanie w życie parafii zasad odnowionej liturgii, zwłaszcza zgromadzenia eucharystycznego, przynosi piękne owoce.

Terminy i tematy spotkań w roku formacyjnym 2020/21:

  • 15.09 – sakrament
  • 13.10 – chrzest
  • 10.11 – bierzmowanie
  • 01.12 – eucharystia
  • 16.02 – pokuta i pojednanie
  • 09.03 – namaszczenie chorych
  • 13.04 – święcenia
  • 11.05 – małżeństwo
  • 08.06 – sakramentalia

Spotkania odbywają się o godzinie 19:00 w salkach przy parafii Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku.

Moderatorem diakonii jest ks. Tadeusz Górny, kontakt: 508 328 639