Diakonia miłosierdzia zaczęła tworzyć się w listopadzie 2017 roku, a od 26 listopada 2018 roku działa jako diakonia diecezjalna.

Spotykamy się w Domu Samotnej Matki Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w Zabrzu Rokitnicy, ul. Ofiar Katynia 48.

Spotkania formacyjne odbywają się w drugie środy miesiąca.

W ramach naszej posługi wspieramy mieszkańców i pracowników Domu poprzez:

  • modlitwę osobistą
  • zbiórki datków materialnych
  • modlitwę w kaplicy wraz z mieszkańcami (2 razy w miesiącu, co drugi wtorek 17:45-18:30)
  • zbiórki środków na potrzeby Towarzystwa Pomocy (np. poprzez kwesty na cmentarzu 1. listopada)

Odpowiedzialnymi za naszą diakonię są Grażyna i Wojciech Wizentalowie:

  • email: wz_wojt@wp.pl
  • tel: 663 763 129