CO TO JEST DIAKONIA WYCHOWAWCZA?

DIAKONIA (z greckiego: służba) = „posługa miłości bliźniego, spełniana zbiorowo w sposób zorganizowany” (Benedykt XVI, Deus caritas est). Aby diakonia była Diakonią, musi zatem być: zorganizowana, zespołowa i wynikać z braterskiej miłości.

Termin WYCHOWANIE: Jest to działanie, którego celem ma być ukształtowanie w wychowanku określonych postaw i zachowań oraz wspieranie go w osiągnięciu pełni rozwoju. Rozwój należy rozumieć szeroko, jako rozwój fizyczny, społeczny, duchowy, rozwój talentów i zainteresowań, itd.

DIAKONIA WYCHOWAWCZA, jest to zatem taki rodzaj służby, który polega na wychowywaniu. Jeśli tak, to służymy przede wszystkim dzieciom, które są nam powierzone! Jest to także pomoc dla rodziców, którzy spokojnie mogą brać udział w rekolekcjach lub spotkaniach. Jednak pomocą dla rodziców jest zapewnienie dzieciom OPIEKI (i tylko opieki), a WYCHOWUJĄC, służymy przede wszystkim dzieciom.