Szczególnym charyzmatem Ruchu Światło-Życie oraz głównym jego środkiem i metodą działania jest oaza rekolekcyjna. Obecnie funkcjonuje kilkanaście programów różnego typu i stopnia dla różnych grup wiekowych, stanowych i specjalizacji apostolskiej.

Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii: Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.

Do tej diakonii należy:

 1. przygotowanie (na szczeblu diecezjalnym) diakonii oaz wielkich:

  – kontaktowanie się z osobami odpowiednio przygotowanymi, które mogłyby podjąć posługę w oazie wielkiej;

  – organizowanie i wyposażenie punktów diakonii oaz wielkich;

  – pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu lokalnych oaz matek w każdej oazie wielkiej;

 2. pomoc przy tworzeniu zespołów diakonii oaz średnich:

  – zespoły wychowawcze;

  – diakonia liturgiczna, muzyczna, gospodarcza;

 3. przyjmowanie zgłoszeń do oaz rekolekcyjnych według wieku, stanu i przebytej uprzednio formacji w Ruchu;
 4. utrzymanie w duchu jedności kontaktu między diakoniami oaz wielkich, a także Centralną Diakonią Oaz Rekolekcyjnych w Krościenku:

  – przez modlitwę,

  – przez listy jedności,

  – przez wymianę informacji i doświadczeń;

 5. przeprowadzenie podsumowania w oazach wielkich;
 6. przygotowanie sprawozdania na podsumowanie krajowe, uczestnictwo w podsumowaniu krajowym (delegat diakonii);
 7. włączenie się w posługę konkretnej diakonii oazy wielkiej (np. w charakterze diakonii jedności oazy wielkiej).