Comments are off for this post

Podziękowania za obchody 30. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach

Gdyby nie było oaz, groziłaby nam pustynia

     Te słowa jeszcze kard. Karola Wojtyły wypowiedziane na jednym z Dni Wspólnoty przed kilkudziesięciu laty (45) są dziś tak samo, o ile nie bardziej trafne i aktualne. Są dla nas (Ruchu Światło Życie) powodem do dumy (nobilitacją), potwierdzeniem drogi, którą kroczymy, ale przede wszystkim są wyzwaniem, aby nie spocząć na laurach, lecz jeszcze bardziej rozwijać i szerzyć charyzmat Ruchu Światło Życie w duchu, którym żył Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki; wyzwaniem, by z jeszcze większym zapałem tworzyć coraz to nowe oazy na pustyni świata.

     Słowa te są zarazem powodem do wdzięczności Bogu za osobę Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, bo wielu z nas znalazło życie właśnie w oazach.

Dziękuję Ks. Biskupowi Janowi Kopcowi za to, że zechciał z nami być i modlić się o beatyfikację naszego ojca założyciela.

Dziękuję Proboszczowi par. św. Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, ks. Piotrowi Kalce wraz ze współpracownikami za gościnę, wielką otwartość i pomoc.

Dziękuję włodarzom Miasta Tarnowskie Góry z Burmistrzem Arkadiuszem Czechem oraz Panem Piotrem Korabem na czele za okazaną pomoc, wielkie zainteresowani i zaangażowanie, byśmy mogli jak najlepiej przeżyć tę uroczystość.

Dziękuję Panu Krzysztofowi Śmiei za osobiste zaangażowanie w organizację

Dziękuję TV Trwam i Rodzinie Radia Maryja za inicjatywę, współorganizację i transmisję obchodów 30. rocznicy śmieci Franciszka Blachnickiego. W sposób szczególny kieruję w tym miejscu podziękowania w stronę o. Benedykta CSsR i Pana Adama Wygrabka.

Dziękuję Pani Iwonie Piotrowskiej wraz z mężem Tadeuszem za przygotowanie inscenizacji słowno muzycznej o ks. Franciszku Blachnickim.
Dziękuję Ks. Biskupowi Adamowi Wodarczykowi, Ks. Jarosławowi Buchenfeldowi oraz Panom Andrzejowi Sznajderowi dyrektorowi katowickiego IPN i Zygmuntowi Niemcowi za współtworzenie „Rozmów niedokończonych” w Radiu Maryja.
Dziękuję mojej kochanej Wspólnocie Ruchu Światło Życie, a szczególnie Ks. Jarosławowi Buchenfeldowie za czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości, Panu Januszowi Kułaczowi wraz z Diakonią Muzyczną, Ks. Tadeuszowi Górnemu wraz z Diakonią Liturgiczną orazDiakonii technicznej z Panem Andrzejem Malcherem i Panem Stanisławem Dragonem na czele .
Dziękuję Panu Pawłowi Bębenkowi, który zgodził się przybyć do Tarnowskich Gór z Krakowa, aby poprowadzić naszą scholę i orkiestrę.
Dziękuję Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości.

Bogu cała chwał, bo On jest dobry cały czas!

Ks. Piotr Dyduch

Comments are closed.