Comments are off for this post

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Patrzymy z troską na wydarzenia ostatniego tygodnia w naszym kraju,
jak również sami je przeżywamy.
(Jestem nauczycielem – Kasia, a jedno z naszych dzieci pisało w spokoju
egzamin gimnazjalisty, za co jesteśmy wdzięczni).
Dotykają one większości z nas, jako rodzin i rodziców dzieci uczących się.
       Prosimy uczestników Domowego Kościoła o włączenie się w modlitwę
w intencji naszej ojczyzny, o modlitwę za siebie nawzajem,
o modlitwę za nauczycieli, a przede wszystkim nauczycieli wywodzących się 
z kręgów Domowego Kościoła, o światło Ducha Świętego, 
o dar mądrości i umiejętności odczytywania każdego dnia drogi zgodnej z wolą Bożą,
drogi ewangelicznych wartości, drogi Życia w jedności ze Światłem,
o to, byśmy potrafili być wolni w swoich wyborach,
aby te wybory były dobre, aby wprowadzały pokój,
aby służyły Prawdzie oraz wspólnemu budowaniu.

U progu Wielkiego Tygodnia życzymy otwartości na Boże dary 
i zachęcamy do refleksji nad nauką społeczną Kościoła,
a w tym księdza Franciszka Blachnickiego;

      „Zagubienie właściwego obrazu i ideału człowieka,
                        zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie,
jest głownym źródłem kryzysów wstrząsających światem.
Nie ma w tej chwili – zwłaszca w Polsce – pilniejszego zadania
                        niż wychowanie nowego człowieka,
który przez osiągnięcie wewnętrznej wolności,
polegającej na oddaniu się Prawdzie przez miłość,
może stać się jedynie źródłem i gwarantem 
wyzwolenia w wymiarze społecznym.”

Katarzyna i Janusz Kułacz – gliwicka para diecezjalna Domowego Kościoła,
ks. Krzysztof Grzegorczyk – moderator rejonowy rejonu tarnogórskiego

Comments are closed.