Comments are off for this post

List Kręgu Centralnego do rodzin Domowego Kościoła

Szczęść Boże,prosimy małżeństwa Domowego Kościoła o zapoznanie się z listem kręgu centralnego DK,prosimy i modlimy się o otwartość na działanie Ducha Świętego w Kościele:    ” Bo słowo Pana jest prawe,      a każde Jego dzieło godne zaufania” ( Ps 33, 4 ) LINK 

Serdecznie pozdrawiamy,Kasia i Janusz Kułaczgliwicka para diecezjalna DK

Comments are closed.